Overige diensten

Dat er zaken niet expliciet naar voren zijn gekomen in de andere vier pijlers van onze dienstverlening, betekent niet dat Administratiekantoor Kerim die werkzaamheden niet voor u kan of wil verzorgen. Integendeel zelfs. Om de klantgerichte benadering op een juiste manier te praktiseren, staan wij u graag bij wanneer er zich een ander vraagstuk voordoet. Wilt u bezwaar maken tegen de woz-beschikking die u ontvangen heeft? Bent u benieuwd naar de mogelijkheid van een subsidieaanvraag? Zijn er op een ander gebied onduidelijkheden aan uw zijde ontstaan? Neem gerust contact op met uw contactpersoon bij Administratiekantoor Kerim.